ஆழியாள் கவிதைகள் : உரையாடல்

 இலக்கியவெளி 

 

நடத்தும்


இணையவழிக்  கலந்துரையாடல் - அரங்கு 30


ஆழியாள் கவிதைகள் : உரையாடல்

 

நாள்:         சனிக்கிழமை 05-08-2023       

நேரம்:     

 இந்திய நேரம் -        மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00      

கனடா நேரம் -         காலை 9.30        

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 2:30 

 

வழி:  ZOOM

 

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09

                     

உரை நிகழ்த்துவோர் :

சி.ரமேஷ்

தானாவிஷ்ணு

தர்சிகா ரமணாகரன்

சு.குணேஸ்வரன்

 
No comments: