திருக்குறள் போட்டி மற்றும் ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தான சைவ சமய அறிவுப்போட்டிகளுக்கான பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி 17/07/2022

 சிட்னி தமிழ் இலக்கிய கலை மன்றம் நடாத்திய திருக்குறள் மனனப்  போட்டிகளுக்கான  பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சியும்  மற்றும் ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தான சைவ சமய அறிவுப்போட்டிகளுக்கான  பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சியும்  சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தில்   ஜூலை மாதம் 17ம் திகதி  ஞாயிற்றுக்கிழமை    மாலை 5.30 மணிக்கு  நடைபெற்றது.  

படப்பிடிப்பு : முத்தரசு 

 
 

 


 
No comments: