அவுஸ்திரேலிய மருத்துவ உதவி நிதியத்தின் ‘முத்தமிழ் மாலை 22’

 Click this Link to watch: 
மேலுள்ள இணைப்பை அழுத்தி நிகழ்வைக் கண்டுகளியுங்கள். 

உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். 
நிர்வாகம் அவுஸ்திரேலிய மருத்துவ  உதவி நிதியம் (AMAF)


No comments: