2021ம் ஆண்டு உயர் வகுப்பில் தமிழை ஒரு பாடமாக எடுத்தவர்களில் சிலருடனான கலந்துரையாடல்

 .தமிழ் முழக்கம் வானொலி , தமிழ்முரசுஅவுஸ்திரேலியா ஆக்கியவற்ரிற்காக எடுக்கப் பட்டது .No comments: