( அமரர் ) சண்முகம் சபேசனின் நூல் வெளியீட்டு அரங்கு

 


காற்றில் தவழ்ந்த சிந்தனைகள்

                                    நூல் வெளியீட்டரங்கு  

            எழுத்தாளர், வானொலி ஊடகவியலாளர், சமூகச்செயற்பாட்டாளர், தமிழ்த்தேசியப் பற்றாளர்

                   ( அமரர் ) சண்முகம் சபேசன் எழுதிய

                           காற்றில் தவழ்ந்த சிந்தனைகள்  

            நூல் வெளியீட்டரங்கு இம்மாதம்  22  ஆம் திகதி                                      ( 22-01-2022 ) சனிக்கிழமை மாலை 4-00 மணிக்கு மெல்பனில்


               Glen Waverley Community Centre   மண்டபத்தில்

         (692-724 Waverley Road, Glen Waverley, Vic – 3150

               Corner of Springvale Road & Waverley Road)

                                    நடைபெறும்

தகவல் :  சிவமலர் சபேசன்  0420 893 072

                                        ( குறுந்தகவல்களுக்கு )

malarsabesan@yahoo.com

 No comments: