ஈழத்தின் பிரபல எழுத்தாளர் ஜுனைதா ஷெரிப் அவர்கள் காலமானார்

 ஈழத்தின் பிரபல எழுத்தாளர் ஜுனைதா ஷெரிப் அவர்கள் காலமானார் என்ற செய்தி வந்திருக்கிறது.

அன்னாருக்கு அஞ்சலிகள் 🙏


அவரோடு எடுத்திருந்த பேட்டியின் பகிர்வு 
No comments: