ஆஸி நாட்டு மக்கட் தொகைக் கணிக்கெடுப்பில் தமிழர் என்ற அடையாளத்தை நிறுவுவோம்சட்டவாளர் திருமதி. சந்திரிகா சுப்ரமணியன் (நியூ சவுத் வேல்ஸ்)
திருமதி. சாந்தா ஜெயராஜ் (மேற்கு ஆஸ்திரேலியா)
திரு. ப.லா.அண்ணாதுரை (தென் ஆஸ்திரேலியா)
திரு. தாமோ பிரமேந்திரன் (கான்பெரா)

No comments: