குடிசன மதிப்பீடு 2021 பற்றிய கலந்துரையாடல் - தமிழ் முழக்கம் , ATBC வானொலியில் ஒலிபரப்பானது

 .

குடிசன மதிப்பீடு 2021 பற்றிய தமிழ் முழக்கம் வானொலி மற்றும் அவுஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத் தாபன வானொலி க் கலந்துரையாடலில் சமூக அமைப்பை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள் இம்மாதம்  10ம் திகதி  இடம்பெறும் குடிசன மதிப்பீட்டு  பத்திரத்தை தமிழர்கள் எப்படி நிரப்பினால் நல்லது  என்பது பற்றிய  பல காரணங்களை முன்வைத்துள்ளார்கள் அந்தக் காணொளி கீழே உள்ளது. 

நீங்கள் வீட்டில் பேசும் ஆங்கிலம் தவிர்ந்த மொழி என்ன ?

விடை - Tamil  

உங்கள் பூர்வீகம் என்ன ?  What is (Rajan's) ancestry?

விடை  - Sri Lankan Tamil  , Select - Other ancestry 1                Write -    Sri Lankan Tamil                                                  https://fb.watch/7g9z9r45QJ/

No comments: