அழைப்பு: பத்மநாப ஐயரின் 80 வருட கால்த்தடங்கள்

 

மெய்நிகர் அரங்கு 
15/08/2021 
ஞாயிற்றுக்கிழமை


09.00 மணி - கனடா 

14.00 மணி - பிரித்தானியா 

15.00 மணி - ஐரோப்பா 

18.30 மணி – இலங்கை, இந்தியா  

23.00 மணி - அவுஸ்திரேலியா 

 

இணைப்பு:

https://us02web.zoom.us/j/6948884760
நுழைவு எண்:

694 888 4760

No comments: