மாபெரும் கவியரங்கு! 14 ஓகஸ்ட் 2021 புதிய திகதி, புதிய அறிவித்தல்!


 17 கவிஞர்கள், 16 தலைப்புக்கள்!   நேற்றுஇன்றுநாளை என்ற காலவரம்பில்  நெஞ்சில் தோன்றும் உணர்வலைகள்!  கொஞ்சும் தமிழில் கவி மலர்கள்!  இணையத்தில் வாருங்கள்  எல்லோரையும் பாருங்கள்  எழில் தமிழைக் கேழுங்கள்! 
No comments: