சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலய மாசி மக வருடாந்த திருவிழா |

தேர்த்திருவிழா 26.02.2021

தீர்த்தோற்சவம் 27.02.2021

கொடியிறக்கம் 27.02.2021

பூங்காவன உற்சவம் 28.02.2021


தேர்த்திருவிழா 26.02.2021

தேர்த்திருவிழா 26.02.2021 அன்று துர்க்கை அம்மன் திருவருளோடு விமரிசையாக நடைபெற்றது 

படப்பிடிப்பு  நிரஞ்சன் நிரோஷன் 


தீர்த்தோற்சவம் 27.02.2021

தீர்த்தோற்சவம் 27.02.2021 அன்று துர்க்கை அம்மன் திருவருளோடு கோலாகலமாக நடைபெற்றது

படப்பிடிப்பு  நிரஞ்சன் நிரோஷன் கொடியிறக்கம் 27.02.2021

கொடியிறக்கம் 27.02.2021 அன்று துர்க்கை அம்மன் திருவருளோடு கோலாகலமாக நடைபெற்றது

படப்பிடிப்பு  நிரஞ்சன் நிரோஷன் 


பூங்காவன உற்சவம்

பூங்காவன உற்சவம் 28.02.2021 அன்று துர்க்கை அம்மன் திருவருளோடு வெகுவிமரிசையாக இடம்பெற்றது

படப்பிடிப்பு  நிரஞ்சன் நிரோஷன் 
No comments: