உலக தற்கொலை தவிர்ப்பு நாள் - மனநல ஆலோசகர் ரேவதி மோகன் வானலையில்

 


செப்டெம்பர் 10 ஆம் திகதி உலக தற்கொலை தவிர்ப்பு நாளாக அமைகின்றது. இதனையொட்டிய விழிப்புணர்வுப் பகிர்வாக மனநல ஆலோசகர் ரேவதி மோகன்  வானலையில் வழங்கிய கருத்துப் பகிர்வுNo comments: