மரண அறிவித்தல்

தமிழ்த்தேசியப்பற்றாளர் திரு பாலசிங்கம் சிங்கராசா அவர்களின் மரண அறிவித்தல்
 திரு பாலசிங்கம் சிங்கராசா அவர்களின் இறுதி வணக்க நிகழ்வு Bunurong Memorial Park (No 790 Frankston- Dandenong Road, Dandenog South) இல் அமைந்துள்ள The Sanctuary  Chapel இல் இருந்து Stratus and Cumulus Chapel க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை அறியத் தருகின்றோம். 
No comments: