வேர்களும் விருட்சமும் 2 ஆம் பாகம் - பேராசிரியர் மௌனகுரு

.
மரபிருந்து எவ்வாறு நவீனம் நோக்கிய எனது பயணம் இருந்தது என்பதனைப் பேட்டி மூலம் வெளிகொணர்கிறார் டான் ஒளிபரப்பு நிலைய ஊடகவியல் கலைஞரான சௌமியா
2019 இல் மட்டக்களப்புக்கு வந்து
 மார்கழி மாதக் கொட்டும் மழைக்குள்
 13 எப்பிசோட்டுகளில் என்னை அவர் பேட்டிகண்டு சென்றமையை நான்
 ஏற்கனவே எனது முக நூலில் பதிந்துள்ளேன்
இத் தொடரில் முதல் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாவது 
 2.1.2020 இரவு 8.00 மணிக்கு

https://www.facebook.com/watch/?v=2785360691524490

No comments: