பரமட்டா பொங்கல் உள்ளரங்கத்தில்

.

மழை காரணமாக பரமட்டா பொங்கல்  Pemulwuy Community Center மண்டபத்தில் இடம்பெறும் என்பதை அறியத் தருகிறோம்.
அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறது தமிழ்முரசு .


No comments: