உலகின் சிறந்த ஆசிரியர் யசோதை செல்வக்குமரன்.

.


உலகில் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கியுள்ள ஒரு ஆசிரியருக்கு, ஒரு மில்லியன் டொலர் பணத்துடன் Varkey Foundation உலகின் சிறந்த ஆசிரியர் என்ற பரிசை கடந்த சில வருடங்களாக வழங்கி வருகிறது.  இந்தப் பரிசு, ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படும் நோபல் பரிசு என பத்திரிகைகளால் குறிப்பிடப்பட்டுகிறது.
2019ம் ஆண்டு வழங்கப்படும் உலகின் சிறந்த ஆசிரியர் பரிசுக்குத் தேர்வாகியுள்ள 50 ஆசிரியர்களில் இருவர் ஆஸ்திரேலியர்கள். அவர்களில் ஒருவர் தமிழ் – NSW மாநிலத்திலுள்ள ரூட்டி ஹில் உயர்நிலைப் பள்ளியில் வரலாறு மற்றும் சமூக கலாச்சார ஆசிரியராகக் கடமையாற்றும் யசோதை செல்வக்குமரன்.

No comments: