கவிஞர் கண்ணதாசன் விழா 02 03 2019

.


புலவர்கள் மட்டுமே இரசித்து வந்த தமிழை எம்மைப் போன்றவர்களும் இரசிக்க
வைத்தவர் கவியரசு கண்ணதாசன்.

அந்த அற்புதக் கவிஞருக்கொரு விழா எடுக்கின்றோம்.

விபரம் இத்துடன் இணைத்துள்ளேன்.

நீங்கள் வந்து தமிழுக்குச் சிறப்புச் சேர்க்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றேன்.

தொடர்புகளுக்கு த. நந்திவர்மன் 0434 314 240.

No comments: