ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தான சைவசமய அறிவுத் திறன் போட்டி – 26.03.2017


ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தான சைவசமய அறிவுத் திறன் போட்டிகள்  எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 26 ம் திகதி 2 மணிக்கு நடைபெறும்