ராமநாதன் கல்லூரி பழைய மாணவிகள் சங்கம் சிட்னியின் நிகழ்வு

.
ராமநாதன் கல்லூரி பழைய மாணவிகள் சங்கம் சிட்னியின் நூற்றாண்டு விழா நிகழ்வு சனிக்கிழமை 10 05 2014 அன்று இரவு ஹோம்புஷ் ஆண்கள் பாடசாலை மண்டபத்தில் இடம் பெற்றது. அந்த நிகழ்வின் ஒருசில படங்களை காணலாம்.


No comments: