சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்

.

உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரமாவதற்கு  tamilmurasu1@gmail.com  or   paskiho@hotmail.com , karunalojana@gmail.com என்ற முகவரியில் தொடர்புகொள்ளவும்

05 - 10 - 2013       Sat       நியூ சவுத் வேல்ஸ் தமிழ்ப் பாடசாலைகள் கூட்டமைப்பு
                                          பெருமையுடன் வழங்கும் இனிய தமிழ் மாலை 2013
                                          at 5pm Hoskin Auditorium, James Ruse Agricultural High School
                                          Felton Street, (Off Baker Street) Carlingford.


19 - 10 - 2013           Sat       Jaffna College Alumni Association Silver Jubilee celebrations
                                           at 6:30 pm.

26 - 10 - 2013          Sat       யாழ் மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தின்
                                             நிகழ்வு

26 - 10 - 2013           Sat      யாழ் பல்கலைக்கழக பட்டதாரிகள் சங்கம் வழங்கும்                                                           அரங்காடல் 2013 Reverside Theatre 6.00 PM

 26 - 10 - 2013         Sat      கம்பன் கழகம் அவுஸ்திரேலியா வழங்கும்
                                          கம்பன் விழா முதலாம் நாள் 

 27 - 10 - 2013         Sun      கம்பன் கழகம் அவுஸ்திரேலியா வழங்கும்
                                          கம்பன் விழா இரண்டாம் நாள்

17 - 11 - 2013           Sun      தெல்லிப்பளை யூனியன் கல்லூரி பழைய மாணவர்
                                              சங்கத்தின்   நிகழ்வு

24 - 11 - 2013           Sun      மானிப்பாய் இந்து/மகளிர் பழைய மாணவர்
                                              சங்கத்தின்   நிகழ்வு

08 - 12 - 2013          Sun   AMAF proudly presents
                                          முத்தமிழ் மாலை  at 5.30PM.

2014

08 - 03 - 2014          Sat      Vembadi Girls' High School 175th Anniversary celebration 

29 - 03 - 2014          Sat     Abayakaram proudly presents their Annual Program

16 - 08 -  2014  -         Sat     Musical concert by Dr. Myuri Kantharajah விபரம் பின்னர் தரப்படும்மெல்பேர்ணில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

23 - 08 -  2014  -         Sat     Musical concert by Dr. Myuri Kantharajah விபரம் பின்னர் தரப்படும்


No comments: