நாட்டிய கலாநிதி கார்த்திகா கணேசரின் MWLODIC RHYTHMS 2013

.
நாட்டிய கலாநிதி கார்த்திகா கணேசரின் மாணவிகளின் நடன நிகழ்வு  16 .03 2013 இல் பஹாய்  சென்டரில் இடம் பெறுகின்றது . அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றார்.


விபரங்கள்  கீழே .
No comments: