கீதா வகுப்புக்கள் (அத்தியாயம் 13 தொடக்கம் 18 வரை)கீதா வகுப்புக்கள் (அத்தியாயம் 13 தொடக்கம் 18 வரை) ஆங்கிலத்தில் ஸ்ரீ வாசுதேவசர்யா அவர்களால் ஹெலன்ஸ்பேர்க் வெங்கடேசர் ஆலயத்தின் ஆதரவில் நடாத்தப்படும்.

இடம் : டாசி வீதி ஆரம்ப பாடசாலை டாசி வீதி வென்ற்வேர்த்வில் 2145

நேரம் : பிற்பகல் 3மணி தொடக்கம் பிற்பகல் 5.30மணி வரை

காலம்: மார்ச் மாதம் 3ம் 10ம் 17ம் ஏப்ரல் மாதம் 7ம் 14ம் 21ம் மே மாதம் 5ம் 12ம் 19ம் யூன் மாதம் 2ம் 9ம் 16ம் 30ம் யூலை மாதம் 7ம் 14ம் 21ம் ஓகஸ்ட் மாதம் 4ம் 11ம் திகதிகளில் நடைபெறும். 

அனுமதி இலவசம்.

Gita Class (Chapters 13-18) by Sri Vasudevacharya

Sri Vasudevacharya, a senior disciple of Sri Swami Dayananda Saraswati, and a respected Vedanta Guru, will teach a unique series of classes covering the last six chapters of the Bhagavad Gita (the first 12 were covered over the last 2 years) under the SVT Vidyalaya program.

In nineteen classes, Sri Acharya will teach the meaning of chapters 13 to 18 of the Gita, covering all chapters in detail.  This is a God-given opportunity to see the meaning in depth of these important chapters.  It will benefit one''s life and provide spiritual growth. In addition, Acharya will teach the chanting of Vishnusahsranama.

No prior knowledge is required.  The course is in English and all materials will be provided.  The course is free of charge.When: Commencing 3 March 2013, on all Sundays excluding the fourth Sunday of each month, and concluding on 11 August 2013.
[Dates : March 03, 10, 17, 31; April 07, 14, 21; May 05, 12, 19; June 02, 09, 16, 30; July 07, 14, 21; August 04,11]

Where: Darcy Road Public School Hall, Darcy Road, Wentworthville, NSW 2145.

Time:  3:00pm to 5:30pm

Registration by e-mail on brahmavidya108@gmail.com or simply attend & register at the start of class on Sunday 3rd March 3pm.


No comments: