உடுவில் மகளிர் கல்லூரி இராப்போசன விருந்து

.

உடுவில் மகளிர் கல்லூரி பழைய மாணவிகள் சங்கம் சென்ற சனிக்கிழமை Greyhond Racing Club , Yagoona வில் ஏற்பாடு செய்திருந்த இராப்போசன விருந்து நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அங்கத்தவர்களையும் அவர்களின் குடும்ப உறவுகளையும் அங்கு இடம் பெற்ற நிகழ்வுகளில் சிலவற்றையும் காணலாம் .


படப்பிடிப்பு :ஞானி

No comments: