சிட்னியில் பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபா மகா சமாதி ஒராண்டு நினைவு தினம்


பகவான் ஸ்ரீ சத்யா சாய் பாபாவின் ஓராண்டு நினைவு தினத்தில் நாம் எப்படி வழிபட வேண்டும் என்பதை பேராசிரியர் அனில்குமார் கீழே தரப் பட்ட இணையத் தளத்தில் கூறுகின்றார் .

http://www.youtube.com/v/JiH2sARnxJg?version=3&autohide=1&autoplay=1

No comments: