சிட்னி முருகன் கோயிலில் நடை பெற்ற வைஹாசி விசாகம் 17 மே 2011

.
வைஹாசி விசாகம் சிட்னி முருகன் ஆலயத்திலும் சிறப்பாக நடை பெற்றது அன்றைய தினம் அலங்கரிக்கப்பட்ட மயில் வாகனத்தில் முருகப்பெருமான் வீதி உலாவந்த காட்சி மிக சிறப்பாக இருந்தது .அந்தக் காட்சிகளை கீழே உள்ள படங்களில் பார்க்கலாம்.

                                                                                                    படப்பிடிப்பு ஞானி

No comments: