பேர்த் பால முருகன் கோவில் வருடாந்த திருவிழா1 comment:

kalai said...

பேர்த் முருகன் கோவிலில் முருகனைப் பார்த்து அர்ச்சகர் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சொல்லி வழிபாடும் இருக்கிறதாம்.