துர்க்கை அம்மன் கோவில் அடிக்கல் நாட்டு விழா                                                                                                                                                                   


சிட்னி துர்க்கை அம்மன்  கோவில் அடிக்கல் நாட்டு விழா ஏப்ரல் மாதம் 3ம் திகதி காலை 11:00 மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது . இவ்வைபத்தில் கலந்துகொண்டு சிறப்பளித்த அடியார்களை  கீழேயுள்ள படங்களில் பார்க்கலாம்

No comments: