இசை உலக மேதை மைக்கல் ஜக்சன்
சென்ற வருடம் ஜீன் மாதம் 25ம் திதி மைக்கல் ஜக்சன் வாடகை வீட்டில் மரணமானர். அவரது ஒராண்டு நினைவு தினத்தில் நாம்  நினைவு கூறுகின்றோம்

No comments: