சிட்னி துர்க்கா அம்மன் கோவில் வருடாந்த திருவிழா - 2024

மாசிமகம் திருவிழா பிப்ரவரி 14, 2024 அன்று தொடங்கி 24 பிப்ரவரி 2024 அன்று நிறைவடையும். இந்த விழாவின் சிறப்பம்சமாக தேர்த் திருவிழா (23/02/2024) மற்றும் மாசி மக தீர்த்த உற்சவம் நடைபெறும்.

  பிரமிக்க வைக்கும் புதிய சித்திரைத் தேரின் (தேர்) அறிமுகம் இடம்பெறும்.
No comments: