“பேராசிரியர் செ.யோகராசாவின் பன்முகஆளுமை”


இலக்கியவெளி 

நடத்தும்

இணையவழிக்  கலந்துரையாடல் - அரங்கு 34

“பேராசிரியர் செ.யோகராசாவின் பன்முக ஆளுமை”

 

நாள்:         ஞாயிற்றுக்கிழமை 28-01-2024       

நேரம்:     

 

இந்திய நேரம் -        மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00      

கனடா நேரம் -         காலை 8.30      

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 1:30 

 

வழி:  ZOOM

 

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09

 

உரை நிகழ்த்துவோர்:

 

 

விரிவுரையாளர் ரூபி வலன்ரீனா பிரான்சிஸ்

விரிவுரையாளர்  எம். அப்துல் றஸாக்

விரிவுரையாளர் லறீனா அப்துல் ஹக்

கலாநிதி த.மேகராசா

கலாநிதி சு.குணேஸ்வரன்

திறனாய்வாளர் சி.ரமேஷ்

 

 

ஒருங்கிணைப்பு:

அகில்  சாம்பசிவம்

 

No comments: