“ஔவை நடராசனின் பன்முக ஆளுமை”

 


இலக்கியவெளி  நடத்தும்


இணையவழிக்  கலந்துரையாடல் - அரங்கு 25


“ஔவை நடராசனின் பன்முக ஆளுமை

 

நாள்:         ஞாயிற்றுக்கிழமை 18-12-2022       

நேரம்:     

 

இந்திய நேரம் -        மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00      

கனடா நேரம் -         காலை 8.30        

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 1:30 

 

வழி:  ZOOM

 

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09

                     

சிறப்புப் பேச்சாளர்கள்:

 

“செயல் ஆளுமை- பேராசிரியர் ப. தாமரைக்கண்ணன்


“சொல் ஆளுமை
 -  பேராசிரியர் இராம.குருநாதன்

 

“பட்டிமன்ற ஆளுமை- பேராசிரியர் க.பஞ்சாங்கம்

 

 

மேலதிக விபரங்களுக்கு:  - அகில்  001416-822-6316

No comments: