இலக்கியவெளி நடத்தும் இணைய வழி கலந்துரையாடல் - அரங்கு 21 “தமிழ்த் திறனாய்வு உலகில் பஞ்சாங்கத்தின் இடம்”

 


நாள்:         ஞாயிற்றுக்கிழமை 29-05-2022       

நேரம்:     

இந்திய நேரம் -        மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00      

கனடா நேரம் -         காலை 9.30        

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 2:30 

 

வழி:  ZOOM, Facebook

 

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09            

Facebook live:

https://www.facebook.com/ilakkiyavelicom/

பேச்சாளர்கள்:

‘தொல் இலக்கிய ஆய்வுகளில் புதிய ஒளி- பேராசிரியர் பஞ்சாங்கத்தின் திறனாய்வுகள்

- முனைவர் கி.பார்த்திபராஜா

‘நவீன இலக்கியத் திறனாய்வுகள்- பஞ்சுவின் நெடும் பயணம்
- முனைவர் பா.இரவிக்குமார்

‘க.பஞ்சாங்கம் அவர்களின் பெண்ணியத் திறனாய்வு...’ 
- முனைவர் இரா.ஸ்ரீவித்தியா

'தமிழ் இலக்கியப் புலத்தில் பேராசிரியர் பஞ்சாங்கத்தின் இடமும்  இருப்பும்' 

- திரு.சி.ரமேஷ்

மேலதிக விபரங்களுக்கு:  - அகில் - 001416-822-6316

No comments: