அண்மைக்கால ஈழத்துச் சிறுகதைத் தொகுப்புகள் : ஓர் உரையாடல்

இலக்கியவெளி  நடத்திய 20வது இணைய வழி  கலந்துரையாடல் நிகழ்வான  "அண்மைக்கால ஈழத்துச் சிறுகதைத் தொகுப்புகள் : ஓர் உரையாடல்” நிகழ்வைப் பார்க்க  பின்வரும் இணைப்பை சொடுக்கவும். 

  


No comments: