கொடியேற்றம் - சிட்னி துர்க்கா திருக்கோவில்

 படப்பிடிப்பு  நிரஞ்சன் நிரோஷன் சிட்னி துர்கா திருக்கோவிலில் சென்ற வியாழக் கிழமை (18/02/2021)   கொடியேற்றம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது .நன்றி  Dr. ஸ்ரீரவிந்திரராஜா  (Raviglory Recording)No comments: