5ம் திருவிழா சிட்னி துர்க்கா திருக்கோவில்

 .

சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலய மாசி மக வருடாந்த திருவிழா - ஐந்தாம் நாள் 22.02.2021 திருவிழா, துர்க்கை அம்மன் அன்னபூரனியாய் வீற்றிருந்து அருள்பாளித்தார்

படப்பிடிப்பு  நிரஞ்சன் நிரோஷன் 


No comments: