முந்து தமிழ்!

அலகிலா இறை துணைநிற்க,
அகில இலங்கைக் கம்பன் கழகமும்
அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகமும்
அன்பாய் இணைந்து அரங்கேற்றும்,
அறிவார்ந்த நிகழ்நிலை இயலரங்கம்,
முந்து தமிழ்!🌺

அறமும் சைவமும்
அழகுறு தமிழும் பொழிய,
அவனி போற்றும் பேச்சாளர்
அரங்கேறவுள்ளனர்.
அந்தமிழை மாந்த,
அழைத்தோம் வாரீர்!🙏
🌞இரு கழகத்தார் அன்பு அழைப்பு🌞 

No comments: