அமரர் திரு சண்முகம் ஆதீஸ்வரன்


தற்போதைய நாட்டின் நிலைக்கேற்ப, விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்கும் வகையில் கிரியைகள் 05/04/2020 ம் திகதி நடைபெற்றது 

His last rites were held on Sunday 5th April in Sydney.  Visit the recording by clicking on the link below
https://www.oneroomstreaming.com/view/authorise.php?k=1585825209168161 
No comments: