அகநிறைவாய் வாழுகிறேன் ! - மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா


                   அப்பாவின் தோழேறி 
                         ஆசையாய் பார்த்ததெல்லாம் 
image1.JPG                  இப்பவுமே என்மனதில்
                          இனிப்பாக இருக்கிறது
                   தப்பிதங்கள் செய்தாலும்
                           தவறென்று சொல்லாமல்
                   இப்படிநீ செய்யாதே
                          என்றுரைப்பார்  எங்களப்பா ! 

                   கோவிலுக்குப் போனாலும் 
                          கூடவே கூட்டிச்செல்வார்
                    காவலனாய் எங்களப்பா
                           கருணையுடன் இருந்தாரே 
                    கோபமுற வைத்தாலும் 
                              குறும்புபல செய்தாலும்
                      காதலுடன் எனையணைத்து
                              கன்னமதில் கொஞ்சிநிற்பார் ! 

                      காய்ச்சலிலே நானிருந்தால்
                            கஷாயமெலாம் தரமாட்டார் 
                     கசப்பாக இருக்குமென்று
                            கற்கண்டை  சேர்த்திடுவார் 
                      நானழுதால் தானழுவார்
                              நான்சிரித்தால் தான்சிரிப்பார் 
                      தன்வாழ்வின் சொத்தெனவே
                             தானிருந்தார் எங்களப்பா  ! 


                      வறுமையிலே  வாழ்ந்தாலும்
                           பொறுமைதனை பெற்றிருந்தார்
                      அறிவுடனே நான்வளரே
                              அனைத்துமே அவர்செய்தார் 
                       குறைவின்றி கல்விபெற
                                அளவின்றி அவருழைத்தார்
                        அவருழைப்பால் நானிப்போ 
                                 அகநிறைவாய் வாழுகிறேன் !

                       அவருருவில்  இருக்கின்றேன்
                             என்றுரைப்பார் பலபேரும் 
                      அவர்போல இவ்வுலகில்
                              ஆரையுமே  காணவில்லை 
                     அப்பாவின் படத்தைநான்
                              அனுதினமும் பார்க்கின்றேன்
                      அவரருகில் இருக்கின்றார்
                             எனும்நினைப்பே எழுகிறது  ! 
                            


          
                       
No comments: