சிட்னி முருகன் கோவிலில் வரலச்சுமி விரதம் 12.08.16 வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றுள்ளது.

.

சிட்னி முருகன் கோவிலில் வரலச்சுமி விரதம் 12.08.16 வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றுள்ளது.

அடியார்கள்சூழ்ந்திருக்கநூற்றுக்கணக்கான அடியார்கள்திருமகள் திருவிளக்கு வழிபாட்டில் பங்கெடுத்திருந்தனர்..


No comments: