அவர் இரங்க வேண்டுவமே ! [ எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா ]

.


               கடவுள் ஒருநாள் தமிழரைப் பார்க்கத்
                      தமிழ்நாடு வந்தாராம்
                 தமிழர் வெறியாய் ஓடித்திரிவதைத் 
                      தெரிவினில் கண்டாராம்
                 காரணம் புரியா நிலையில் கடவுள்
                      கைகட்டி நின்றாராம் !

                 தோரணம் கட்டித் தமிழர்கள் எல்லாம்
                         துடிப்புடன் நின்றாரும்
                 ஆரது ஆட்சியைப் பிடிக்கிற  தென்று
                         அடிபட்டுக் கொண்டாராம்
                 வாயிலே வந்ததை வார்த்தைகள் கொட்டி
                           வாக்குகள் கேட்டனராம் !

                 
                தோழமை என்றவர் சொல்லிலே சொல்லி
                          சொத்தெலாம் குவித்தனராம்
                நாளைய வளர்ச்சி எதனையும் எண்ணா
                             நல்லதைச் சுருட்டினராம்
                வேரொடு களைவோம் ஊழலை என்றவர்
                             விண்ணென உயர்ந்தனராம்
                 வியர்வையில் நின்றவர் அத்தனை பேருமே
                             விக்கித்து நின்றனராம் !


                மதுவினை ஒழிப்போம் என்றுமே சொன்னவர்
                           மதுக்கடை திறந்தனராம்
                மதியினை இழந்து மற்றவர் நின்றிட
                             மரமென இருந்தனராம்
                 நீதியைக் கையில் எடுத்துமே நின்று
                             நிட்டூரம் செய்தனராம்
                  சாதியைக் காட்டி சமயத்தைக் காட்டிய
                              சரித்திரம் படைத்தனராம் !

                           வேதனையில் மக்கள் வாழ
                           விதம்விதமாய் வீடு கட்டி
                            காதலுடன் கார் வாங்கி
                            கணக்கின்றிப் பணம் பதுக்கி
                            உலக வங்கி அனைத்திலுமே
                            உழைப்பின்றி வந்த பணம்
                            உபயோகப் படும் என்று
                            ஒதுக்கி வைப்பார் பக்குவமாய் !

                   
              படிப்பறியார் உடுப்பறியார் படுத்திருக்க இடமறியார்
              பசியாற வழியின்றி பரிதவிக்கும் நிலையினிலே
              துடித்தெழுந்து ஓடிவந்து துயர்துடைக்கும்  மனமின்றி
              அடித்தெழுந்து பேசுகின்றார் ஆட்சியிலே அமர்வதற்கு !


              காந்திபோட்டி போடவில்லை கவிதாகூர் விரும்பவில்லை
              சாந்திமனம் கொண்டவர்கள் சண்டைதனை விரும்பவில்லை
              சரியான தேர்தலெனின் சண்டைக்கே இடமில்லை
              சனநாயகம் தளைக்கச் சரியான வழிசமைப்போம் !

                         குத்து வெட்டு அத்தனையும்
                          சுத்தி வந்து பார்த்துவிட்டு
                          சத்தியமாய் தமிழ் நாட்டை
                           தான் நினைப்ப தில்லையென
                           உத்தமராம் எம் கடவுள்
                           உடனடியாய்ச் சென்று விட்டார்
                           அத்தனைபேர் மனம் மாற 
                           அவர் இரங்க வேண்டுவமே !