15 வது வருடத்தில் அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்

.


அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் கடந்த 14 வருடங்களாக தமிழ் மக்களுக்காக சேவை ஆற்றிவரும் ஒரு சமூக வானொலி. சிட்னி மெல்பேர்ன் ஆகிய நகரங்களில் இருந்து நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கின்றது . இன்று 14 வது பிறந்த நாளை ATBC வானொலிக் கலைஞர்களோடு கொண்டாடியது . வானொலியில் பங்காற்றும் சேவையாளர்களில் சிலரும் நிர்வாகத்னினரும்  ஒன்று கூடிய நிகழ்வில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு சில படங்களை இங்கே காணலாம் .