சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்


                              
சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2016

03 - 07 - 2016   Sun  Opportunity Class Practice Test  @ Homebush Boys High School

03 - 07 - 2016   Sun  'வெல்லும் சொல்' திறனாளர் தேர்வுப் பேச்சுப் போட்டி 2016 
                                  - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்

16 - 07 - 2016 Sat  Karthick Live in Concert by Euphoria Events 
                                 at THe Lyceum Concert Hall, Castle Hill RSL

16 - 07 - 2016 Sat   'வெல்லும் சொல்' மற்றும் 'இளைஞர் ஆய்வரங்கம்'
                                   - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்
                                   - Westmead Progress Hall (5:30pm - 8:30pm)

27 - 08 - 2016  Sat  தமிழ் எழுத்தாளர் விழா 2016  Helensvale Library Auditorium Goldcoast QLD

10 - 09 - 2016  Sat    Mahajana College OSA (NSW & ACT) Annual Dinner (venue to be notified)

24 - 09 - 2016  Sat   Mahajana College OSA (NSW & ACT)  Annual General Meeting


15 - 10 - 2016  Sat  -The AGM and Annual dinner  and dance of the Jaffna College Alumni  association                                 of NSW  at 6:30 pm in Don Moore Community Centre, Carlingford , NSW 2118

21 - 10 - 2016  Fri   கம்பன் விழா 2016 
                                 (அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகப் பத்தாவது ஆண்டு நிறைவு விழா)


22 - 10 - 2016  Sat கம்பன் விழா 2016 
                                 (அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகப் பத்தாவது ஆண்டு நிறைவு விழா)

23 - 10 - 2016  Sun கம்பன் விழா 2016 
                                  (அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகப் பத்தாவது ஆண்டு நிறைவு விழா)


24 - 10 -2016  Mon- 'ஞான வேள்வி'அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம் 
                                                       7pm - 9:30pm at Redgum function centre

25 - 10 -2016  Tue- 'ஞான வேள்வி'அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்
                                                       7pm - 9:30pm at Redgum function centre

26 - 10 -2016  Wed - 'ஞான வேள்வி' - அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்
                                          7pm - 9:30pm at Redgum function centre

29-10-2016  Sat  -      JCC OBA SYDNEY - Annual Dinner and Dance 

12 - 11 - 2016  Sat     Enthira Maalai 2016  - Tamil Engineers Foundation


12 - 11 - 2016  Sat   Colombo Hindu College Old Students’ Association – Dinner Dance,

03 - 12 - 2016  Sat     Tharisanam 2016 Sri Durgai amman temple hall from 6 pm

18 - 12 - 2016  Sun      Iniya Gaanangal 2016  Bowman Hall, Blacktown at 5:30pm.

மெல்பேர்ணில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2016

14 - 05 -2016 Sat  (3pm - 6 pm at VERMONT  SOUTH   COMMUNITY  HOUS
                                        1,  Karobran Drive - Vermont   South,   Vic - 3133

கன்பராவில்  நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2016


குயின்ஸ்லாந்தில்  நடைபெறும் நிகழ்வுகள் 2016

27 - 08 -2016 Sat  தமிழ் எழுத்தாளர் விழா 2016 சனிக்கிழமை  மாலை  4.00  மணி முதல்                        Auditorium,    Helensvale  Library,  Helensvale  Plaza Helensvale 4212, Gold coast, QLD