யுக சந்தி 2015 11 July 2015

.
தேமதுர தமிழ் ஓசை உலகெலாம் பரவவேண்டும் என்ற முறுக்கு மீசை கவிஞனின் கனவை நனவாக்கும் தமிழ் இளவல்களின் சங்க(ம)ம் மனித விழுமியங்கள் என்ற தொனிப்பொருளில் வழங்கும் ஒரு முத்தமிழ் நிகழ்ச்சி. அனைவரும் வருக !No comments: