சுவேதா மோகனுடன் செ .பாஸ்கரன் ஒரு கலந்துரையாடல்

.

அவுஸ்ரலியா வரவிருக்கும் சுவேதா மோகனுடன்  அவுஸ்ரலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத் தாபனத்தில் செ .பாஸ்கரன் ஒரு கலந்துரையாடல் .ஒலி  வடிவை கேளுங்கள்.

No comments: