"சொல்ல மறந்த கதைகள்" லெ.முருகபூபதி கானா.பிரபாவுடன்

.

"சொல்ல மறந்த கதைகள்" நூல் வெளியீடு குறித்து எழுத்தாளர் லெ.முருகபூபதி வழங்கும் நேர்காணல்.
அவுஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்துக்காகப் பேட்டியை கானா.பிரபாவுடன் பேட்டியை வழங்கியிருந்தார்.

No comments: