.
சுயநலம்
சி. ஜெயபாரதன், கனடா
சுயநலம் நமது பிறப்புரிமை !
குருதியில் கலந்தது !
கூடப் பிறந்தது !
மனித ஆணிவேர் ஆவது !
சுதந்திரம் மனிதனின் இறப்புரிமை !
பறி போவது !
பற்றியும் பற்றாமல் ஆவது !
புலி வருது ! புலி வருது !
புலிக்குப் பயந்தவர் என்மேல்
தலை வைப்பீர் !
கடவுள் படைப்பில்
பெண் சுயநலம் !
ஆண் பொதுநலம் !
சுயநலம் இல்லையேல்
பொதுநலம் இல்லை !
அன்னை தெரேஸா
அநாதை இல்லம் பொதுநலமா ?
தனித்துவச் சுயநலம்
மனச் சாந்தி !
சுயநலம் வளர்பிறை !
பொது நலம் தேய்பிறை !
சுயநலத்தின்
நிழல் தான் பொதுநலம் !
நீர்க் குமிழியாய்
மேல் எழுவது சுயநலம் !
நுனி தெரிய
பனிப் பாறையாய்
மூழ்கிப் போவது பொதுநலம் !
முதல் அமைச்சர்
தையல் மெஷின் அளிப்பார்
தரித்திரம் போக்க !
பொதுநலத்தைப் பிளந்துள்ளே
பார்த்தேன்
பதுங்கிக் கிடந்தது
சுயநலம் !
பொதுநலம் ஓர் ஆல‌மரம்
சுயநலம் விழுது !
மேடையில்
தன் வாடை மணக்க
பொன்னாடை போர்த்துவார்
முன்னோடி யாக‌ !
சுயநலம் ஒரு செங்கல் !
பொதுநலம் கட்டிய கோபுரம் !
வியப்பான
தாஜ்மகாலைக் கட்டியது
ஷாஜஹானின் சுய நலமா ?
பொது நலமா ?

No comments: