அவுஸ்திரேலிய மருத்துவ உதவி நிதியத்தின் மருத்துவ, சுகாதார விபரப் பட்டறை
அவுஸ்திரேலிய மருத்துவ உதவி நிதியத்தினால் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இளைஞர் அமைப்பினரால் மருத்துவ, சுகாதார விபரப் பட்டறை ஒன்று சிறப்பாக நடாத்தப்பட்டது.
இரண்டாவது வருடமாக நடாத்தப்படும் இந்த மருத்துவ, சுகாதார விபரப் பட்டறை கடந்த சனிக்கிழமை, 25-05-2013 அன்று 2.00மணிக்கு ஆரம்பமானது.
இந்த பட்டறை மருத்துவ, சுகாதார துறைகளில் பல்கலைக்கழகத்திவ் பயில விரும்பும், தற்போது 11ம், 12ம் வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களுக்கென ஒழுங்குசெய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்தப் பட்டறையில் நாற்பதிற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். பல பல்கலைக்கழக மருத்துவ சுகாதார மாணவர்களும், பட்டதாரிகளும் இந்த பட்டறையில் பல விதமான விளக்கங்களை வழங்கினார்கள். குறிப்பாக
UMAT பரீட்சை, நேர்முகம் காணல், பல மருத்துவ, சுகாதார பட்டப்படிப்புக்களைப் பற்றி விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டன.
பட்டறைக்கு வந்திருந்த பல மாணவர்களும் பல விடயங்களைப் புதிதாகத் தெரிந்து கொண்டதாகவும், தமக்கு மிகவும் பிரயோஷனமாக அமைந்திருந்ததாகவும் கூறினர். இந்தப் பட்டறையில் எடுக்கப்பட்ட சில படங்கள் இங்கே காணலாம்.
அவுஸ்திரேலிய மருத்துவ உதவி நிதியத்தினால் இளைஞர் அமைப்பின் அடுத்த நிகழ்ச்சியாக,
Get Healthy என்ற பட்டறையை சிட்னியிலுள்ள குடும்ப வைத்தியர்களுக்கும், மற்ற மருத்துவ, சுகாதார துறைகளில் பணிபுரியும் தமிழ் ஊழியர்களுக்கென ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த நிகழ்வு ஜுன் மாதம் 16ம் திகதி மாலை 6.30மணிக்கு, யாழ் மண்டபத்தில் (Yaarl function centre) நடைபெறும். இதில் பங்குபற்ற விரும்புவோர் Dr. சித்ரா ஹரிநேசனுடன் (9687 0992) தொடர்பு கொள்ளவும்.