சைவசமய அறிவுத்திறன் தேர்வுக்கான பரிசளிப்பு விழா 2013 26.05.13

.
சைவமன்றம் நடாத்திய அறிவுத்திறன் தேர்வுக்கான பரிசளிப்பு விழாவின்போது எடுத்த படங்களை கீழே காணலாம்.

படப்பிடிப்பு ஞானி