முருகன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற மண்டலின் இசைக்கச்சேரி


.

படப்பிடிப்பு ஞானி

சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெற்ற கிஷான் ஜெயேந்திரனின் மண்டலின் இசைக்கச்சேரியின் போது  எடுத்த படங்களில் சிலவற்றைக் கீழே காணலாம்

No comments: