அம்மா வின் ஆஸ்திரேலியா விஜயம் ஏப்ரல் 12 - 24/04/2012

.
Melbourne - Sydney - Brisbane - Gold Coast

மேலதிக விபரங்கள்
http://www.ammaaustralia.org.au/Melbourne
12th & 13th April 10AM & 7.30PM
16th April Devi Bhava (World Peace Program) 7PM
at Sandown Race Course
Multi Purpose Room
Prince Hwy
Springvale

Sydney
April 18th 10AM & 7.30PM
April 19th 10AM & Devi Bhava (World Peace Program) 7PM

at Sydney Boys High School
Gate 2, Clevaland St
Surry Hills

Brisbane
April 21st 10AM & 7.30PM
at RNA Exbition Grounds
Walter Burnett Building

Gold Coast
April 24th  Devi Bhava (World Peace Program) 7PM

at Outrigger Hotel
Surfers Paradise

Amma Australia Tour 2012"For Amma, removing the sorrows of others is as natural a drying the tears from her own eyes."

Mata Amritanandamayi (Amma)

The renowned humanitarian and spiritual leader "Amma" will be touring Australia from April 12th - 24th 2012, visiting Melbourne, Sydney, Brisbane and the Gold Coast.

Meeting Amma is an extraordinary opportunity for you, your loved ones and your friends to experience Amma's unique personal blessing (in the form of a hug), and the profound spiritual deepening that spontaneously occurs in Amma's presence.


3 comments:

இராஜராஜேஸ்வரி said...

Meeting Amma is an extraordinary opportunity

kirrukan said...

சாமிமாரை இறக்குமதி செய்வதில் தமிழனுக்கு நிகர் தமிழன் தான்.....

kalai said...

முன்பு உலக அமைதிக்கு யாகம் என்று இரண்டு சாமியார்(கணவன் -மனைவி) வந்தார்கள் .எங்கட சிட்னிச் சனம் நீண்ட வரிசையில் நின்று அந்தச் சாமியார்மார்களின் கால்களில் விழுந்து வணங்கினார்கள். சில வருடங்களின் பின்பு சன் தொலைக்காட்சியில் அந்த சாமிமார் கஞ்சா குடிப்பதினைக் காட்டினார்கள்.